Digitális jelentés, személyes megértés

Szerzők

  • András Ferenc Pannnon Egyetem MFTK Társadalomtudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.56665/PADIPE.2022.3-4.4

Kulcsszavak:

igazság, jelentés, kommunikáció, referencia, megértés, értelmezés

Absztrakt

A „jelentés” és a „megértés” fogalmak viszonya, sorrendisége központi kérdésnek tekinthető bármely kommunikációelméleti vizsgálódásban. Első lépésben fogalmazhatunk úgy, hogy akkor értünk egy kifejezést, ha ismerjük a benne szereplő fogalmak jelentését. Vajon hogyan kezeljük ekkor a „megértés”, a „megismerés”, a „jelentés” szavakat? És mennyiben változtat a szerepük tisztázása során a „digitális” jelző használata? Azaz a digitális kor eszközei miként módosítják a kommunikáció üzeneteinek minőségét és mibenlétét? Egy tradicionális kommunikációelmélet mentén amellet fogok érvelni, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem történik alapvető változás.

Hivatkozások

András Ferenc (2010): A kommunikációs tér filozófiája, Budapest, Gondolat.

András Ferenc (2020), „Test, lélek és bizonyos anomáliák”, in: András Ferenc, A megértés ösvényei, Budapest, Áron Kiadó, 2020. 121-133.

Aquinói Szent Tamás (1990) A létezőről és a lényegről, Budapest, Helikon Kiadó, 16.

Arisztotelész (1992), Metafizika, Budapest, Hatágú Síp Alapítvány.

Davidson, D. „Rational Animals” [1982], Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford, Clarendon Press, 2001.

Davidson, D., “Belief and the Basis of Meaning”, [1974], “Thought and Talk”, [1975], Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1984.

Davidson, Donald (1993) “Thinking Causes”, John Heil and Alfred Mele (eds.), Mental Causation, Oxford:Clarendon Press1993.

Davidson, Donald (2005): “A Nice Derangement of Epitaphs”, Truth, Language, and History, Oxford, Clarendon Press.

Davidson, Donald (1986): „Mental Events”, Essays on actions and events, Oxford, Oxford University Press,. 207-227.,

Grice, Paul (1997): „Jelentés”, Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés, Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk.), Budapest, Osiris Kiadó,.

Pólos László, Ruzsa Imre (1992): Bevezetés a logikába, Tankönyvkiadó, Budapest.

Quine, W. V. O. (1960), Word and Object, MA: MIT Press.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-06-15

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmány