Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a turisztikai fejlesztésekben tanulási környezet és érzékenyítő digitális tananyag fejlesztése

Szerzők

  • Sipos Tamás Széchenyi István Baptista Technikum – Tapolca

DOI:

https://doi.org/10.56665/PADIPE.2022.2.4

Kulcsszavak:

E-learning, érzékenyítő tananyag, ’tükrözött osztályterem’, szemlélet-változás, környezetvédelem

Absztrakt

Napjainkban az infókommunikációs forradalom elképesztő paradigma-váltásokat kényszerít ki az élet minden
területén. Az oktatás sem kivétel. Szemléletükben, értékrendjükben, habitusukban ’vadonatúj’ fiatalok kopogtatnak
az iskola kapuján, megváltozott elvárásokkal a képzések irányába. A fejlesztési szándékok fontos témaköre tanulóink elektronikus eszközhasználata, annak irányai és mélysége, valamint a tanulási környezetük változása, amely új kihívások elé állítja a tanári társadalmat. Tanulóink milyen eszközrendszerrel rendelkeznek? Mire használják azokat? Ismerik-e azokat a szoftvereket, amelyekkel digitalizálni tudjuk az oktatás folyamatát? A pedagógus társadalom felkészült-e egy ilyen szintű változásra?
– Egyelőre több a kérdés, mint a válasz. Munkám középpontjában a szakképzés és az e-learning összekapcsolásának lehetőségei állnak. Ismerve a napi ’taposómalmot’ a jelenlegi tanterveket és óraszámokat, megállapíthatjuk, hogy a digitális tananyag elemek jól beépíthetők a tananyagok feldolgozásának, begyakorlásának folyamatába, de a tanítás E-learningre cserélése a jelenlegi körülmények mellett esélytelen. Írásomban egy – az iskolánkban egyedi – Moodle környezetben megjelenő tananyag fejlesztését mutatom be, amely segítségével a turizmus szakos tanulóim szélesíthetik a látószögüket a szállodai beruházások pozitív ésnegatív hatásait illetően. Az E-learning tananyag azonosítja egy szállodafejlesztés környezetét. Bemutatja a fejlesztés által felmerülő pozitív hatásokat, illetve azokat a környezetterhelő aspektusokat is, amelyek adott esetben jelentős átalakításokra, esetleg a projektről való lemondásra sarkallhatnak bennünket. A tananyag elsajátítása tanórai előkészítést követően ’tükrözött osztályteremben’ történik, majd a következő találkozás alkalmával megbeszéljük a tapasztaltakat. Erősítve a téma iránti érzékenységet. Azt szeretném elérni, hogy a képzés végére egy, a környezetére érzékeny, a fenntarthatóságot szem előtt tartó szakembergeneráció kerüljön a munkahelyekre.

Hivatkozások

DRIPPEY-DÉVAI Julianna (2019): Érzékenyítés és szemléletformálás az iskolában – egy jó hazai gyakorlat https://mindsetpszichologia.hu/erzekenyites-es-szemleletformalas-az-iskolaban-egy-jo-hazai-gyakorlat Letöltés dátuma: 2021.12.27.

EURÓPAI UNIÓ PARLAMENTJE (2021): Az Európai Parlament 2021. március 25-i állásfoglalása „A fenntartható turizmusra vonatkozó uniós stratégia létrehozása” témájáról. https://bit.ly/31sCAgA Letöltés dátuma: 2021.12.30.

Fenntartható turizmus – A gyenesdiási modell (2007). Turizmus Trend. https://bit.ly/32UC1wl Letöltés dátuma: 2021.12.30.

Fenntartható turizmus hálózatosodás és együttműködések kialakításával. 1. Modul. Fenntartható menedzsment a turisztikai szektorban. – Sustain T 2017-1-ESO1-KA202-038128. 2017. https://bit.ly/3ES9O6M Letöltés dátuma: 2021.12.29.

HAPP Éva (2014): Fenntartható turizmus és felelősségvállalás = Gazdaság & Társadalom 6. év., 1. sz. https://bit.ly/3mVdT3Z Letöltés dátuma: 2021.12.30.

HUJBER Tamásné (2018): Módszertani segédanyag érzékenyítő foglalkozásokhoz. Kaposvár, ALTERNATÍVA Komplex Szolgáltató Egyesület. 3E projekt (esélyteremtés – érzékenyítés – együttműködés) FOF2017/63.

KATHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (SZEGED) SZAKMAI CSOPORTJA. (2015): Módszertani segédletek. Erasmus Plus Stratégiai partnerség a szociális érzékenység fejlesztéséért 1-HU01KA201-013623. https://bit.ly/3eNsOIT Letöltés dátuma: 2021.12.29.

Kézikönyv a fenntartható turizmus jó gyakorlatáról a védett területeken (2018). [hn.] Central Europe EcoTourism. https://bit.ly/3JCOC8i Letöltés dátuma: 2022.01.03. Letöltés dátuma: 2022.01.02. https://bit.ly/3mRG4k8

MEGGYESNÉ HOSSZU Tímea – MÁTÉNÉ HOMOKI Tünde (2013): A társadalmi érzékenyítés módszertana kisgyermekkorban I „Mentor(h)áló 2.0 Program” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt. https://bit.ly/3mY224W Letöltés dátuma: 2021.12.27.

OLLÉ János – KOCSIS Ágnes – MOLNÁR Előd – SABLIK Henrik – PÁPAI Anna – FARAGÓ Boglárka (2016): Oktatástervezés, digitális tartalomfejlesztés. Eger, Líceum.

SZERDAHELYI Krisztina (2019): Ahol a fenntarthatóság is élményelem. – Turizmus online. https://bit.ly/3mQLjAH Letöltés dátuma: 2021.12.30.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-24 — Frissítve ekkor: 2023-01-16

Verziók

Folyóirat szám

Rovat

Jó gyakorlat