Tanulói motiváció vizsgálata a szövegértés fejlődését célzó kutatás háttérvizsgálataként

Szerzők

  • Horváthné Hidegh Anikó Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

DOI:

https://doi.org/10.56665/PADIPE.2022.3-4.8

Kulcsszavak:

Közoktatás, szövegértés, motiváció, háttérvizsgálat, vizsgálati eredmények.

Absztrakt

A ma iskolájának figyelembe kell venni és reflektálnia kell a partneri, társadalmi igényekre, így foglalkozni kell egy nagyon fontos kulcskompetenciának a kialakításával, fejlesztésével, ez pedig a szövegértés. 2021-től zajlik a szerző iskolájában a szövegértés és a matematika eszközhasználat fejlesztése érdekében egy új módszertani alkalmazás, a szerző kutatómunkájának részeként öt éven át (HIDEGH, 2021). Több kutató is bizonyította, hogy a motiváció hatással van a teljesítményre (DECI-RYAN,2000, BENKE, 2018). Ezért, a vizsgálatok közé illesztett egy motivációs mérést és megvizsgálta tanulóik motivációs jellemzőit. Az ötéves kutatás egyik része, háttere a tanulási motiváció vizsgálata a fenti mérések célcsoportjaiban. A kérdőíveket 174 fő felső tagozatos tanuló töltötte ki. A kérdőív eredményeinek elemzése reális, és inkább pozitív eredményeket mutatott ki a tanulók körében. Ezeket a területeket tovább szükséges erősíteni. Kimutathatóvá váltak fejlesztendő területek is, melyeket érdemes átgondolni és fejlesztési/intézkedési tervet alakítani ki erre a körre, hiszen befolyással lehetnek a tanulási motivációra. A kialakításra kerülő intézkedési terv minden pontja szerepel az eredeti ötéves kutatási terv céljai között. Mindezek alapján megállapítható, hogy a fő kutatás eredetileg kitűzött céljainak, módszertanának, gyakorlatának megfelelősége, relevanciája ennek a motivációs vizsgálatnak a kapcsán is beigazolódott. Így gyakorlata megerősödve haladhat tovább a kitűzött célok felé.

Hivatkozások

Adorjánné Káldi Boglárka: Motivációs kérdőív, BME, Budapest, 2016. Szakdolgozat https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=hu&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=dZDd8GeBoUOfnUNpNxTi9NLfohy5wnRBlR8PgN7FtARUOEdaN1VNRTRNV00zTUhQNDVDTDJVNVBQMC4u

Becker, G. S. (1962): Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, The Journal of Political Economy, 1962/5. szám. o. 9-49.

Benke Mariann: A motiváció és tanulás kapcsolatának vizsgálata: fókuszban az önmeghatározás elmélet Doktori értekezés tézisei https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23465/benke-mariann-tezis-hun.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Deci, L. E.-Ryan M. R. (2000): Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist 2000/1. szám. o. 68-78.

Fejes József Balázs: Célok és motiváció, Budapest, Gondolat Kiadó, 2015.

Grabe,P.- Stoller, Fredricka L.(2011): Teaching and Researching: Reading, London. Routledge

Hidegh Anikó (2021): Egy jó gyakorlat bemutatása: a szövegértés fejlesztésének lehetőségei a felső tagozaton, avagy megértetni, tehát érteni. Anyanyelv-pedagógia 2021. évi 4. szám https://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=939.

Kiss A. – Kiss É. – Kubinger P.J. – Ladányiné S.T. – Zsolnai J-né (2015): Az olvasás, a szövegértés és az internetpedagógia tartalékainak feltárása. PE Neveléstudományi Intézet, Pápa

Schnotz, Wolfgang – Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai. In: Csapó Benő - Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 87–136.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-06-15

Folyóirat szám

Rovat

Jó gyakorlat