Moodle pluginok a digitális történetmesélés szolgálatában

Szerzők

  • Kubinger-Pillmann Judit Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet

DOI:

https://doi.org/10.56665/PADIPE.2022.2.3

Kulcsszavak:

felsőoktatás, módszertan, távoktatás, Moodle plugin, digitális történetmesélés

Absztrakt

Mesélni mindnyájan szeretünk, a mesélés egy pár percre kimozdít bennünket a hétköznapok monoton körforgásából. Mesélni mindannyian tudunk, de kérdés, hogy ismerjük-e azt a komplex tanítási-tanulási stratégiát, amit digitális történetmesélésnek nevezünk. A digitális történetmesélés egy olyan tanulást támogató tanulásszervezési stratégia, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy változatos munkaformában dolgozzanak fel egy-egy témakört. A módszer olyan elemekre épül, amelyben a tanulók egy interaktív alkotó folyamaton mennek végig, ahol különböző fókuszpontok azonosíthatóak. A megtalálni – elmesélni – megosztani jól azonosítható fázisaiban a Moodle mint tanulási környezet funkcionalitásának változatosságával lehetővé teszi ezeknek az alkotó folyamatoknak a támogatását. Egyrészt moduláris felépítésével, másrészt a különböző beépülő tevékenységmodulok segítségével oktatásmódszertani
szempontból jól tervezhető módon biztosítja a változatos munkaformát egyéni és csoportos munkaszervezési módokon keresztül is. A Moodle pluginek megfelelő azonosításával és csoportosításával a kutatás, együttműködés, kollaboráció fázisainak tudatosan tervezett tevékenységeit biztosíthatjuk a tanulók számára. A Pannon Egyetemen külön kurzus foglalkozik ezzel a komplex módszerrel a távoktatási képzési formában is. Távoktatási keretek között kérdésessé válik, hogy a módszer megismerését, elsajátítását és alkalmazását a Moodle mely pluginjai támogatják leghatékonyabban. Előadásomban rávilágítok arra, hogy a digitális történet megszületésének egyes szakaszaiban a Moodle mely pluginja(i) segítik leginkább a történet formálódását. A távoktatásban ezeknek a kiegészítő funkcióknak igen nagy szerepe lehet, hiszen az önálló tanulási folyamat csak akkor lehet hatékony, ha megfelelő feladattípusok, tevékenységek támogatják azt. A különféle Moodle pluginokat tematizálni próbálom annak érdekében, hogy a digitális történetmesélés módszerének távoktatásban történő elsajátítását még hatékonyabbá tehessük.

 

Hivatkozások

BÁN Dávid – NAGY Balázs (2016). Digitális történetmesélés a gyakorlatban. Képzési útmutató digitális történetmesélés műhelyek számára. Budapest: Anthropolis Egyesület.= http://idigstories.eu/wp-content/uploads/2016/11/idigstories_guidehun.pdf (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 15.)

DRINGÓ-HORVÁTH Ida – DOMBI Judit – HÜLBER László – MENYHEI Zsófia – M. PINTÉR Tibor –PAPP-DANKA Adrienn (szerk.) (2020). Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja.=https://btk.kre.hu/images/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 15.)

FARKAS Anett (2021). A történetmesélés pedagógiai módszere a felsőoktatásban. In Fodorné Dr. Tóth Krisztina PhD (szerk.), Tanulás - Tudás – Innováció a felsőoktatásban – Reflektorfényben az innováció kihívásai. Tanulmánykötet. MELLearN (pp.22-33.). Pécs: „MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért” Egyesület Debreceni Egyetem.

LANSZKI Anita (szerk.) (2017). Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban. Eger: Líceum.

KATONA Nóra (2017). Kiemelt kompetenciaterületek. Oktatás 2030 =https://www.oktatas2030.hu/wpcontent/uploads/2020/05/kiemelt-kompetenciateruletek.pdf (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 9.)

KUBINGER-PILLMANN Judit (2022). Digitális történetmesélés a tanárképzésben. In Somogyvári Lajos –Tóth József (szerk.), Humán tudományok: pedagógusképzés és tananyagfejlesztés 2. Budapest: Akadémiai Kiadó = https://mersz.hu/hivatkozas/m945htpt2_63 (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 13.)

OLLÉ János (2017). A digitális történetmesélés a didaktikában és az iskolapedagógiában. In Lanszki Anita (szerk.), Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban. (pp.17-21.). Eger: Líceum Kiadó.

MEADOWS, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication, 2(2), pp.189–193. = https://doi.org/10.1177/1470357203002002004 (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 13.)

MOODLE PLUGINOK = https://moodle.org/ (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 13.)

PITLIK László – RIKK János – GÁNGÓ Vince – TÓTH Csaba (2020). A távoktatás, mint kritikus oktatási üzem – IT-aspektusai, avagy felkészülés a duális képzésre. Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság, 266. = https://miau.my-x.hu/bprof/kritikus_uzem.pdf (Az utolsó letöltés dátuma: 2022. október 15.)

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-24 — Frissítve ekkor: 2023-01-16

Verziók

Folyóirat szám

Rovat

A 2022-es MoodleMoot konferencia előadásai

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>